OFFICINALIS
Natuurgeneeskunde Westervoort


0263115740    info@officinalis.nl


HOME   SPECIALISATIE   BEHANDELING   TEAM   INFO

HOMEOPATHIE   BIORESONANTIE   OVERIGE


TEST - BEHANDELING

bioresonantie

WAT IS BIORESONANTIE

Het woord bio betekent leven en resonantie is afkomstig van het Latijnse woord "resonare", meetrillen. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Een bioenergetische test en behandelmethode
Verschillende soorten therapieën en genezingen werken op verschillende niveaus van het lichaam. Wondheling, operaties en het zetten van botbreuken werken op het structurele (materiële) niveau. Voeding, medicijnen en kruiden werken op het biochemische niveau. De Bioresonantie werkt op het energetische niveau, meer specifiek met lichaamseigen elektromagnetische trillingsfrequenties.

Iedere substantie heeft een eigen trillingsfrequentie
Iedere vorm van materie bestaat uit energie en deze energie straalt hij uit. Elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie uit. Dit geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen, voedingsmiddelen, huisstof, etc. Iedere substantie heeft zo zijn eigen kenmerkende karakter, oftewel trillingspatroon.

De cellen communiceren via trillingsfrequenties
Het menselijk lichaam met al zijn processen wordt bestuurd door deze elektromagnetische trillingspatronen. De cellen communiceren onderling met elkaar via deze kenmerkende trillingspatronen. In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd.

bioresonantie, communicerende cellen

Verstoring in de energetische communicatie leid tot klachten
Wanneer nu storende substanties zoals bacteriën, virussen, gifstoffen of straling, op het lichaam inwerken, kunnen deze storende trillingspatronen de communicatie tussen de cellen beïnvloeden en belemmeren.

bioresonantie, storende cellen

Een herkenbaar voorbeeld hiervan is wanneer twee zenders, bijvoorbeeld de radio en de telefoon, elkaar verstoren, dan ontstaat een hinderlijke hoge pieptoon. Zodra de communicatie van cellen verstoord wordt, wordt ook de taak van de cellen verstoord. Uiteindelijk uit dit zich in een niet lekker voelen, vermoeidheid, pijn, "allergische" klachten en allerlei andere klachten.

BIORESONANTIE ALS HULP BIJ DE "DIAGNOSE"

bioresonantie apparaat

Het BICOM Bioresonantieapparaat is een geavanceerd apparaat waarmee een geschoold therapeut in staat is om de verschillende trillingsfrequenties van een normaal functionerend lichaam, alsmede dat van verstorende substanties (virussen, bacteriën, allergenen en toxinen) te testen en te analyseren. Door te meten met welke frequenties de binnenkomende informatie resoneert, krijgt hij een goede indruk over de verstoringen die aanwezig zijn. Op deze manier zoeken wij naar de vaak verborgen oorzaak(en) van klachten, of datgene wat een ziekte in stand houdt.
Zoals bijvoorbeeld; Of rugklachten worden veroorzaakt door problemen van de wervelkolom, door overbelasting van spieren of door problemen van de nieren of galblaas. Of een chronische hoest komt door een "allergische" reactie of door een virale- of schimmelinfectie. Een Bioresonantie-test geeft een indicatie van waar de oorzaak(en) van klachten kunnen liggen.

De Bioresonantie-test is patiëntvriendelijk en pijnloos
De Bioresonantie-test is snel (u heeft direct de uitslag) en pijnloos en daarom ook zeer geschikt voor kinderen en baby’s.

Tijdens de Bioresonantie-test neemt u plaats op een stoel. Het kan zijn dat u koperkleurige bollen of staven in uw handen krijgt of dat een gladde zwarte mat op de huid gelegd word. De therapeut stelt het apparaat in op test-signalen. Via de beweging van een tensor (energetisch test-antenne) controleert de therapeut of u de signalen kunt gebruiken of afwijst. U komt niet in direct contact met de te testen stof. Het apparaat werkt met de energie / trillingsfrequentie van de stof. Van de test voelt u niets.

 

Afspraak maken!


INFORMATIE - BEHANDELINGS
S
voor meer informatie
OFFICINALIS.NL

 

OFFICINALIS, de Ganzenpoel 24, 6932 LE Westervoort (bij Arnhem), tel 026-3115740, email info@officinalis.nl.
Wij bieden als extra service: webshop.officinalis.nl. U kunt ons volgen op facebook, linkedin en instagram.